ارتباط آنلاین با پاسخگو ارتباط آنلاین مدیر با کاربر [{{user.UserTo}} ] [همه کاربران]
admin : کارشناس پشتیبانی
{{user.username}} : کاربر [{{user.UserTo}}] ارتباط با ارتباط با همه کاربران
bootstrap Chat box user image - {{msg.username}}

کاربران آنلاین : {{userList.length}} نفر